Članci

Transformacijska komunikacija Transformacijska komunikacija
Što je to transformacijska komunikacija?
To je svjesna komunikacija sa samim sobom i s drugima. Ona mijenja nezdrave navike, preispituje ograničavajuća uvjerenja, pretpostavke i ustaljenu reaktivnost, te transformira degradirajuće misli, riječi i djela pretvarajući ih u pozitivne, jasne, konkretne i i izvedive korake do obogaćenja naših života i života osoba oko nas. Cijeni slobodnu volju i drži nas u sadašnjem trenutku, u kojem je promjena jedino i moguća. Tako podržava ljubav koja je najmoćnija sila u ovom svijetu. Transformacijska komunikacija je prirodno stanje duše i s radošću se primjenjuje. Oslobađajućom kreativnošću ona vodi život ka zadovoljenju svih, pa tako i dviju najuzvišenijih potreba živog bića – potrebe da se voli i potrebe da se bude voljen.
Opširnije

Komunikacija Komunikacija – pitanja i odgovori
1. Što je komunikacija?
Verbalna ili neverbalna, komunikacija je potreba svih ljudi. To je razmjena informacija, znanja, emocija, stavova,... svega što čini život. Komunikacija je srce svih odnosa. I ne samo to, komunikacija jest odnos. Ipak, to ne znači da je svaka komunikacija sama po sebi uspješna. Ponekad, iako smo razgovarali, imamo iskustvo da se nismo čuli i razumjeli. Većina nas misli da zna komunicirati, sve dok nam život ne pokaže drugačije.
Opširnije

Uspjeh svugdje ili ništa
Gandhi je rekao da ne možemo biti uspješni u jednom području života, a da smo neuspješni u drugima. Život je neodvojiva cjelina.

Kako postići više u životu?
Opširnije